Üdvözöljük az ORFI-ban!

Főigazgatói köszöntő:
Az ORFI vezetőjeként tisztelettel és barátsággal köszöntöm a honlapunkat látogató Olvasót.

Tovább

Betegszolgálat

 • Lelki gondozás
 • Tárlatvezetés a Lukács Galériában
 • Betegfórum
 • Szociális és mentálhigiénés szolgálat
 • Betegklub

Tovább

Mozgásszervi betegségekről

 • Osteoporosis
 • Köszvény
 • Bechterew
 • Reumatoid arthritis
 • Fibromyalgia
 • Scleroderma
 • Gyermekkori reumás megbetegedések

Tovább

I. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály

A rehabilitáció feladata - a betegek aktív ellátása után - meglévő képességeikre épített tréning során önállóságuk lehető legteljesebb visszaállítása, hogy képesek legyenek családjuk életébe, munkájukba, és a társadalom egészébe újra beilleszkedni. Osztályunk a reumatológiai betegek rehabilitációját végzi, a mozgásszervi betegség okozta hátrányok leküzdésében nyújt segítséget. A reumatológiai betegségek sajátossága, hogy túlnyomórészt krónikusak, jobb és rosszabb állapotok  váltják egymást, éppen ezért tartós gondozást igényelnek. Ebből következik, hogy egy betegség  lefolyása kapcsán ismételten szükség lehet a rehabilitációs kezelésre, ill. konzultációra. Az első betegvizsgálat során pontosan felmérjük a betegek aktuális funkcióképességét, ehhez adaptáljuk   kompenzatorikus fejlesztő terápiát, amelyet a kórházi tartózkodás alatt folyamatos tréningként alkalmazunk. Az önellátás, a mindennapi élettevékenységek újratanítása, az ehhez szükséges segédeszközök biztosítása és használatuk begyakorlása segíti többek között azt a folyamatot, melynek során a betegeknek meg kell tanulniuk együtt élni betegségükkel.

Tevékenységi körünkbe tartozik a gyulladásos, a degeneratív, a csontanyagcsere-betegségekben szenvedők mellett a reumatológiai betegek ortopéd műtéti kezelése utáni rehabilitációja is. Jelenleg 14 kórteremben 70 ágyon végzünk fekvőbeteg ellátást, emellett szakorvosaink heti 20 órában az ORFI Központi Szakambulanciáján járóbetegeket látnak el. Itt történik a betegek rehabilitációs igényeinek, az erre való alkalmasságuk, a kórházi kezelés szükségességének felmérése, a visszatérő betegek gondozása és segédeszközzel való ellátása.

Az Intézet mentálhygiénés szolgálatának munkatársai aktívan részt vesznek a rehabilitációs munkában, egyéni beszélgetésekkel, relaxációs tréningekkel, előadásokkal, kézműves foglalkozásokkal járulnak hozzá a gyógyításhoz.

A rehabilitációs munkacsoport (team) optimális működéséhez elengedhetetlen az összetartó, jó hangulatban dolgozó kollektíva, ezért ennek fenntartására is nagy gondot fordítunk.

Az osztály munkatársai aktívan részt vesznek a reumatológia és a rehabilitáció hazai és nemzetközi tudományos rendezvényein, előadásokban, közleményekben számolnak be munkájukról. Tudományos tevékenységünk részét képezi az állapotfelmérő indexek hazai adaptációja, a reumatológiai rehabilitáció irányelveinek, protokolljainak kialakítása, részt veszünk az orvostanhallgatók, valamint a szakorvosjelöltek oktatásában, szakorvosok továbbképzésében.

Jelentős aktivitást fejtenek ki munkatársaink a betegfelvilágosítás, betegoktatás területén, aktívan részt veszünk a Magyar Reumabetegek Egyesületének munkájában, a betegeknek is szóló „Reumatológia mindenkinek” szerkesztésében.

Dr. Ortutay Judit
osztályvezető főorvos


« Intenzív Terápiás OsztályII. Reumatológiai Rehabilitációs Osztály »