Üdvözöljük az ORFI-ban!

Főigazgatói köszöntő:
Az ORFI vezetőjeként tisztelettel és barátsággal köszöntöm a honlapunkat látogató Olvasót.

Tovább

Betegszolgálat

 • Lelki gondozás
 • Tárlatvezetés a Lukács Galériában
 • Betegfórum
 • Szociális és mentálhigiénés szolgálat
 • Betegklub

Tovább

Mozgásszervi betegségekről

 • Osteoporosis
 • Köszvény
 • Bechterew
 • Reumatoid arthritis
 • Fibromyalgia
 • Scleroderma
 • Gyermekkori reumás megbetegedések

Tovább

Klinikai reumatológia és osteológia – kötelezően választható

KÖVETELMÉNYRENDSZER

Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar 
Oktatási szervezeti egység megnevezése:
III. Belgyógyászati Klinika, Reumatológiai és Fizioterápiás Tanszéki Részleg, ORFI

Tantárgy neve: Klinikai reumatológia és osteológia
                 kódja: AOVREUM117_1M
                 kreditértéke: 2

Tantárgy előadójának neve: Prof. Dr. Poór Gyula egyetemi tanár, tanszéki részleg vezetője

A tárgy tematikája:

 • Anamnézis, fizikális vizsgálat, képalkotók, laboratóriumi vizsgálatok
 • Rheumatoid arthritis, biológiai terápia a reumatológiában
 • Juvenilis idiopathiás arthritisek
 • Polyszisztémás autoimmun betegségek
 • Spondylitis ankylopoetica
 • Degeneratív gerinc és ízületi megbetegedések
 • Arthritis psoriatica
 • Köszvény, kristály arthropathiák
 • Osteoporosis és egyéb metabolikus csontbetegségek
 • Paget-kór

A foglalkozásokon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége:

A foglalkozások legalább 50 %-án való részvétel kötelező.
A záró tesztvizsga minden résztvevő számára kötelező, ennek elmulasztása, illetve a tesztvizsga jegyének javítása lehetséges a tanulmányi felelőssel megbeszélt időpontban, előzetes egyeztetés után.

Az igazolás módja a foglalkozásokon és a vizsgán való távollét esetén:
Igazolás csak akkor szükséges, ha a résztvevő nem tud a foglalkozások legalább 50 %-án és/vagy a tesztvizsgán részt venni, ekkor a pótlás egyéni megbeszélés tárgya.

A félévközi ellenőrzések (beszámolók, zárthelyi dolgozatok) száma, témaköre és időpontja, pótlásuk és javításuk lehetősége:
Egyetlen számonkérés a záró tesztvizsga, melyre az utolsó gyakorlaton kerül sor, pótlására vagy javítására később lehetséges nyílik a tanulmányi felelőssel történt előzetes egyezetés alapján.

A félév végi aláírás követelményei:

A foglalkozások legalább 50 %-án való részvétel és sikeres (legalább 50 %-os eredményű) tesztvizsga kötelező   

Az osztályzat kialakításának módja:

Az utolsó foglalkozás tesztvizsgával zárul, ennek eredménye alapján kapnak a hallgatók érdemjegyet (1-5).

A vizsga típusa: Tesztvizsga.

A vizsgajelentkezés módja: A tesztvizsga az utolsó foglalkozáson történik.

A vizsgajelentkezés módosításának rendje: A tesztvizsga az utolsó foglalkozáson történik, ennek elmulasztása vagy javítási szándék esetén a tanulmányi felelőssel való egyeztetés után

A vizsgáról való távolmaradás igazolásának módja: Amennyiben a vizsgára a tanulmányi felelőssel egyeztetett időpontban később sor kerül, igazolás nem szükséges. Ha a záróvizsgát a hallgató nem tesz, és azt később sem pótolja, ennek okáról igazolás nyújtandó be a tanszéki csoport vezetőjéhez, ekkor a félév végi aláírás és érdemjegy egyéni megbeszélés tárgyát képezi.

A tananyag elsajátításához felhasználható jegyzetek, tankönyvek, segédletek és szakirodalom listája:

 • Poór Gyula (szerk): A reumatológia tankönyve. Medicina Könyvkiadó Zrt, 2008
 • Edward D. Harris Jr., Ralph C. Budd, Mark C. Genovese, et al (editors): Kelley’s Textbook of Rheumatology, 7th Edition, WB Saunders, 2006
 • Marc C. Hochberg, Alan J. Silman, Josef S. Smolen, et al (editors): Rheumatology e-dition, 3rd Edition - Text with Continually Updated Online Reference, 2-Volume Set, Mosby, 2003 (vagy 4th Edition, Mosby 2008,)

A kurzus időpontja:

2014. február   25-től  keddenként 16.00 órától (igény esetén 17 órától)

Helye:

Országos Reumatológiai és Fizioteárpiás Intézet, Közösségi Központ
1023 Budapest, Frankel Leó u. 25-29


Letölthető dokumentumok: