Üdvözöljük az ORFI-ban!

Főigazgatói köszöntő:
Az ORFI vezetőjeként tisztelettel és barátsággal köszöntöm a honlapunkat látogató Olvasót.

Tovább

Betegszolgálat

 • Lelki gondozás
 • Tárlatvezetés a Lukács Galériában
 • Betegfórum
 • Szociális és mentálhigiénés szolgálat
 • Betegklub

Tovább

Mozgásszervi betegségekről

 • Osteoporosis
 • Köszvény
 • Bechterew
 • Reumatoid arthritis
 • Fibromyalgia
 • Scleroderma
 • Gyermekkori reumás megbetegedések

Tovább

Klinikai Immunológiai, Felnőtt- és Gyermekreumatológiai Osztály

Osztályunk az Intézet egyik legfiatalabb osztálya, jelenlegi formájában és feladataival 2010. január 1.-én kezdte meg tevékenységét. A korábbi Klinikai Immunológiai és Reumatológiai, valamint a Balogh Zsolt főorvos által vezetett III. Felnőtt- és Gyermekreumatológiai osztályok összevonásával szerveződött újjá. A szerkezeti átalakítást és az új szervezeti egység kialakítását az tette szükségessé, hogy életkortól függetlenül, egységes szakmai elvek szerint valósítsuk meg a szisztémás autoimmun és egyéb immun patogenezisű gyulladásos reumatológiai betegségekben szenvedők legmagasabb színvonalú, centrumszintű ellátását, elsősorban Budapest (meghatározott kerületei), Pest megye és a közép-magyarországi térség lakosainak szolgáltatást nyújtva.

A gyermekreumatológia több évtizedes hagyományokra tekint vissza Intézetünkben. Már a hetvenes években is prioritást élvezett és kiemelt profilt jelentett ez a hazánkban akkor még egyedülállóan itt végzett tevékenység. A gyermekreumatológiai ellátás kérdése azért is sarkalatos, mert a szakképzés részletei még nincsenek kidolgozva. Osztályunk szakorvosai e téren több évtizedes tapasztalattal és szakmai gyakorlattal rendelkeznek. Ezt fémjelzi a közel kétezer gondozott - jelentős hányadban már felnőttkort megélt - juvenilis idiopathiás arthritises (JIA) beteg, és a közel kétszáz biológiai terápiában részesülő JIA-s beteg. A JIA indikációban országosan rendelt biológiai terápia mintegy kétharmadát osztályunkon indítjuk. Tevékenységünk szorosan kapcsolódik a nemzetközi szakmai munkába, melyet a PREST és a PRINTO fognak egységbe. Korábban Balogh Zsolt főorvos, jelenleg Orbán Ilonka adjunktus képviselik hazánkat ezekben a nemzetközi szakmai szervezetekben.

A felnőtt betegek Intézetünkben történő centrumszintű klinikai immunológiai ellátását 2007 áprilisában az Egészségügyi Minisztérium megerősítette. Az ORFI az akkori Klinikai Immunológiai és Reumatológiai Osztály létrehozásával új profilt alakított ki, illetve egy korábban kiemelkedő színvonalú, a klinikai munkában Hajós Károly, Hajós Mária, Bencze György és Nékám Kristóf, a kutatásban Merétey Katalin és Falus András nevével fémjelzett tevékenységet élesztett újjá. Nevezetesen a szisztémás autoimmun betegek ellátását tűzte ki célul és valósította meg a korábbi, Temesvári Péter tanár által vezetett V. Reumatológiai Osztály szakmai arculatának megváltoztatása révén. Osztályunk ezzel hiánypótló szerepet vállalt fel, megszervezve a közép-magyarországi térség autoimmun betegellátását. Eddigi munkánk eredményeként jelenleg közel hétszáz gondozott autoimmun beteg áll rendszeres szakmai ellenőrzésünk alatt.

A fekvőbeteg-ellátás 54 ágyon zajlik, melyből 20 ágy klinikai immunológiai, 16 gyermek és 18 felnőtt reumatológiai célokat szolgál. A klinikai immunológián belül főként a szisztémás autoimmun betegségekkel foglalkozunk, a reumatológián belül pedig a gyulladásos reumatológiai kórképekkel. Tevékenységi körünkbe tartozik azonban egyéb eredetű mozgásszervi betegségek ellátása is. Gyermekreumatológiai vonalon célunk a korábbi profil (JIA) mellett a juvenilis indulású szisztémás autoimmun betegségek és a napjainkban egyre gyakrabban felismert és egyre eredményesebben kezelhető auto-inflammatoricus kórképekben szenvedők adekvát ellátása. Az 54 ágyon évente kb. 1500-1600 esetet látunk el, ez havonta 100-120 esetet jelent. A jelenlegi átlagos kezelési idő a reumatológián az intézeti átlag alatt van: 9,5 nap. Ennek oka a speciális profilon túl az, hogy a gyermekek rendszerint nem igényelnek a felnőttek komplex kezeléséhez mérhető időtartamú ellátást. A klinikai immunológián az átlagos ápolási idő az OEP által megadott határon belül átlagos: 8,2 nap, mely jól tükrözi, hogy a súlyosabb betegek kerülnek osztályos kezelés céljából felvételre. Osztályunkon került kialakításra egy ÁNTSZ előírásoknak mindenben megfelelő, igényes kórterem, amelyben az intézmény egészének vonatkozásában a citosztatikus kezeléseket folytatjuk. A kevésbé súlyos betegek ellenőrzésében, gondozásában, kezelésében a nemzetközi trendet követve járóbeteg-ellátásra törekszünk. Ezt a törekvést jól reprezentálja az ambulanciánkon évente ellátott 10-12 ezer eset, amely havonta közel 1000, naponta 50-60 beteget jelent, beleértve a biológiai terápiával kezeltek követését is. 

A betegellátás vonatkozásában a személyi és tárgyi adottságok megfelelnek az előírt feltételeknek. Orvosaink mindegyike több szakvizsgával rendelkezik. Dr. Kiss Emese belgyógyászatból, klinikai immunológiából és reumatológiából, Dr. Orbán Ilonka és Dr. Sevcic Krisztina reumatológiából és gyermekgyógyászatból, Dr. Bazsó Anna reumatológiából és klinikai immunológiából, míg Dr. Barkóczi Beáta belgyógyászatból és klinikai immunológiából szerzett szakképesítést. Az autoimmun betegek ambuláns ellátásában Dr. Gergely Péter egyetemi tanár is részt vesz.  Orvosaink munkáját a diplomás főnővér, Inczéné Jójárt Zsuzsanna mellett tíz nővér/gyermekápoló, négy gyógytornász, három gyógymasszőr, asszisztens, adminisztrátor segíti. A szakmai igényességet és dinamizmust jellemzi a 2007 óta megszerzett két és a folyamatban lévő egy klinikai immunológiai és allergológiai, illetve egy abszolvált klinikai farmakológiai szakvizsga. Az osztályvezető tagja volt a Klinikai Immunológiai és Allergológiai Szakmai Kollégiumnak és jelenleg tagja a Szakmai Kollégium megfelelő tagozata tanácsának.

Oktató tevékenységünkből kiemelendő, hogy a Semmelweis Egyetem III. sz. Belgyógyászati Klinikájához akkreditáltan intézményünk Reumatológiai Tanszéki Csoportjának tagjaként részt vállalunk az Általános Orvoskar magyar és idegen nyelvű hallgatóinak graduális képzésében előadások, gyakorlatok és kreditpontos kurzusok megtartásával, valamint a Főiskolai Karon a gyógytornászok képzésében A klinikai immunológia graduális képzése a Semmelweis Egyetemen elhanyagolható óraszámban választható kurzusként jelenik meg csupán, és a reumatológiai kurzusra meghatározott óraszám is aránytalanul csekély. A gyermekreumatológiai szakképzés anyagának kidolgozása országos hiányosságként sürgető megoldásra vár. Akkreditációt kaptunk a posztgraduális képzésben való részvételre is, reumatológia, immunológia és belgyógyászat szakvizsgára készülő szakorvosjelöltek elméleti és gyakorlati képzésében veszünk részt. Egyetemi funkcióval három kolléga rendelkezik: egy az immunológiai grémium tagja, egy főiskolai tanár és egy egyetemi docens. Az osztályvezető több szakorvosjelölt mentoraként tevékenykedik. Részt veszünk a háziorvosok és a területi reumatológiai ellátást végző kollégák szakmai továbbképzésében, helyet kaptunk a szakvizsgáztatásban. Gondot fordítunk a nővérek szakmai képzésére, amely azért is fontos, mert osztályunk az ORFI, mint biológiai terápiás centrum része és az innovatív készítmények hatásának elvét, lehetséges mellékhatásait, beadásuk módját pontosan ismerniük kell az ebben a munkában szerepet vállaló ápolóknak.

Osztályunkon elsősorban klinikai kutatások folynak, de az immunlaborral és más intézetekkel kollaborációban laboratóriumi kutatásokra is lehetőség nyílik. Tudományos tevékenységünket a hazai és nagyobb részt nemzetközi szaklapokban megjelenő évente átlagosan 8-15 közlemény, konferenciákon megtartott 40-50 előadás és 5-10 bemutatott poszter minősíti számszerűen. Egy egyetemi doktori munka került benyújtásra. Az elődosztályokról két sikeres PhD. védésre került sor. Az elmúlt tíz éves periódusban összegeztük JIA regiszterünk - mint egyetlen nemzetközi mércével is elismerést kiváltó hazai adatbázis – adatait, összefoglaltuk a Devic-szindrómás betegek kezelésével szerzett tapasztalatainkat, elemeztük a glutén-szenzitív enteropathia molekuláris mechanizmusait és jellemeztük a kórképet, mint szisztémás betegséget. Beszámoltunk érdekes esetekről: SLE és spinális muscularis atrophia, valamint SLE és JIA társulásáról. Összefoglaló született az SLE és a PSS kezelésének újabb célzott lehetőségeiről a patogenezis molekuláris ismeretének birtokában, továbbá az SLE és a daganatok, valamint a Sjögren-kór és a lymphomák kapcsolatáról. Több közleményünk foglalkozik az SLE-t kísérő szív- és érrendszeri történések mechanizmusával, okaival, valamint az antifoszfolipid szindrómával. Publikáltunk a D-vitamin immunológiai hatásairól és a TNF-alfa gátlók által kiváltott immunológiai mellékhatásokról. Vizsgálóhelyként részt veszünk az ORFI által befogadott, nemzetközi, multicentrikus, randomizált, kontrollált gyógyszervizsgálatokban is (eddig 11 tanulmányban), amely új tapasztalatokhoz juttatja a klinikai farmakológiai munkában dolgozókat. Négy kolléga rendelkezik GCP oklevéllel.

Az osztályvezető a Magyar Reumatológia rovatvezetője, korábban a Magyar Immunológia, jelenleg az ennek utódjaként létrehozott Immunológiai Szemle szerkesztőbizottságának munkájában vesz részt. A Magyar Reumatológusok Egyesülete vezetőségének és pénztárosként az elnökségnek is tagja.

Prof. Dr. Kiss Emese


« III. Reumatológiai OsztályIntenzív Terápiás Osztály »