Üdvözöljük az ORFI-ban!

Főigazgatói köszöntő:
Az ORFI vezetőjeként tisztelettel és barátsággal köszöntöm a honlapunkat látogató Olvasót.

Tovább

Betegszolgálat

 • Lelki gondozás
 • Tárlatvezetés a Lukács Galériában
 • Betegfórum
 • Szociális és mentálhigiénés szolgálat
 • Betegklub

Tovább

Mozgásszervi betegségekről

 • Osteoporosis
 • Köszvény
 • Bechterew
 • Reumatoid arthritis
 • Fibromyalgia
 • Scleroderma
 • Gyermekkori reumás megbetegedések

Tovább

Radiológiai Osztály

A szétválással a Radiológiai Osztály elveszítette a „Nagyházban” lévő központi egységét, és csak az „Esplanade” épület röntgen berendezései maradtak az Intézet tulajdonában. A hiány pótlására és a járóbeteg-ellátás segítésére 2002-ben a Frankel 62. alatt, a Központi Szakambulancián, új konvencionális röntgengépek beszerzésével radiológiai részleget nyitottunk. Az intézeti fekvőbetegek röntgen és ultrahang diagnosztikája továbbra is a Frankel 38-40 alatt folyt, mely munkát később egy modern ultrahang készülék megvásárlásával támogatta az Intézet vezetése.        

A Radiológiai Osztály az ORFI  országos intézeti betegellátó, kutató, oktató és irányító feladatainak képalkotó diagnosztikai hátterét biztosítja. Orvos és szakdolgozó munkatársaink betegellátó tevékenységének középpontjában az a törekvés áll, hogy az aktív reumatológiai és immunológiai betegellátást valamint a rehabilitációt végző klinikusokkal az elvárható magas színvonalon működjünk együtt, a betegek elégedettségének elérése céljából. A rendelkezésre álló emberi és anyagi erőforrások leghatékonyabb felhasználásával törekszünk a képalkotó diagnosztika lehetőségeit úgy alkalmazni, hogy az ambuláns kivizsgálást részesítsük előnyben. A kórházi bentfekvés alatt csak váratlan állapotromlások tisztázására végzünk radiológiai vizsgálatokat, vagy olyan esetben, ha az konkrét terápiás döntés meghozatalához válik szükségessé. Betegeinknél a lehető legjobb egészségi állapotot és legoptimálisabb betegség–kimenetelt azzal igyekszünk segíteni, hogy a vizsgálatot kérő kollégáktól lehetőleg konkrét klinikai kérdéseket várunk, hogy ezekre konkrét diagnosztikai választ adhassunk.  A korai diagnosztika is ezt a folyamatot segíti. A mozgásszervi betegségek kezdeti szakaszában elindított innovatív gyógyszeres terápia, javuló életminőséget biztosítva, a betegek munkaképességét és más társadalmi szerepvállalását is meg tudja őrizni. A reumatikus betegségek folyamata, a maradandó csont és ízületi károsodások megelőzésével sok esetben valóban visszafordíthatóvá vált.

Az ízületi ultrahang diagnosztika csak a rutin ellátás szintjén történik a radiológiai osztályon, a kutatómunka és a képzés Dr. Bálint Péter, Dr. Mandl Péter valamint a legkorszerűbb Logic9 készüléken dolgozó Dr. Gergely Mária tevékenységéhez kötődik.

A képalkotó diagnosztikai osztály sajátos lehetőségeivel rendszeresen részt vesz az ORFI-ban folyó szerteágazó nemzetközi klinikai kutatómunkában és a multicentrikus gyógyszervizsgálatokban. Az osztály orvosai az elmúlt években rendszeresen látogatták a hazai és nemzetközi radiológiai, oszteológiai és reumatológiai kongresszusokat, ott előadásokat tartottak és számos publikációt közöltek. Oktatási feladatainkat, akkreditált képzőhelyként a medikusképzés, az orvostovábbképzés, valamint az egészségügyi szakdolgozók továbbképzése jelenti.

   Az osztály vezetője az elmúlt évtizedben Dr. Kaposi Novák Pál főorvos volt, aki 2011. decemberében nyugállományba vonult. Helyét Dr. Mester Ádám főorvos vette át, aki részállásban korábban is segítette az osztály munkáját. Mellettük az osztály szakorvosi hátterét Dr. Szilágyi Marianne főorvos, Dr. Csauth Klára adjunktus, valamint 2002-ig Dr. Réti Péter főorvos biztosította. Dr. Szilágyi Marianne, több évtizedes kiemelkedő tevékenységéért 2002-ben ORFI Emlékérmet vehetett át. A vezető asszisztens 2011-ig Kivágó Józsefné volt, jelenleg Dr. Dékány Gyuláné fogja össze a szakdolgozókat.

A Kavics utca 4-6 alatt található MRI Labor eddig az Intézet egészétől viszonylag különállóan fejtette ki tevékenységét, mivel a korábbi ORFI főigazgató, Bálint Géza és a Kaposi Novák Pál vezette Mozgásszervi Diagnosztikai Kft. között 2000 májusában kötött szerződés alvállalkozói működtetési formát hozott létre. A több mint tíz év alatt elvégzett nagyszámú MRI vizsgálat nemcsak az ORFI, hanem más intézetek szakorvosai számára is komoly diagnosztikai segítséget jelentett, ugyanakkor a labor az intézeti kutató- és oktatómunkában nem vett részt. A szerződés lejártát követően a jelenlegi főigazgató ezen tevékenység kiszervezését megszüntette, és MRI készülék intézeti forrásból, saját működtetésben történő beszerzésére 2011 őszén pályázatot írt ki. A beszerzésre került második generációs, 3Tesla térerejű, kifejezetten a mozgásszervi diagnosztika speciális céljára kialakított, világviszonylatban is legkorszerűbb készülék nemcsak a magas szintű betegellátás, hanem a kutatás és oktatás céljait is szolgálni fogja a jövőben. Az újjászervezett MRI Labor átépítése és a készülék telepítése megtörtént, és az intézeti integrált informatikai rendszerbe bekötött legmodernebb intézeti diagnosztikai egységünk 2012 februárjában megkezdi működését. Szakmai vezetője Dr. Mester Ádám PhD. főorvos, míg operatív vezetője Dr. Tallósy Imre főorvos.  A labor egyelőre napi 14 órás munkáját az eddigiekhez hasonlóan külső radiológus szakorvosok is segítik.

A közeljövő fontos osztályos feladatát képezi az analóg gépek direkt-digitális röntgenkészülékekre történő cseréje, és ezáltal a teljes radiológiai diganosztikának az informatikai rendszerbe történő bekapcsolása.

Dr. Mester Ádám


« Központi LaboratóriumMRI Labor »